Rijnen Brandstoffen, uw goedkope en flexibele leverancier van AdBlue!

Wat is AdBlue®?

  • AdBlue® is een zeer zuivere, heldere, 32,5%, synthetisch vervaardigde ureumoplossing. De constante kwaliteit wordt verzekerd door te voldoen aan de DIN normering (70 070). Een garantie voor de katalysatoren kan uitsluitend afgegeven worden bij gebruik van producten, die voldoen aan deze DIN norm.
  • AdBlue® is een niet toxische, kristalheldere oplossing, die wordt ingezet als reductiemiddel voor SCR systemen (Selective Catalytic Reduction) van dieselvoertuigen. Giftige bestanddelen van NOx-uitlaatgassen worden zo tot de luchtbestanddelen stikstof, water en kooldioxide gereduceerd.
  • AdBlue® wordt gedoseerd vanuit een gescheiden tank op de vrachtwagen. De doseerhoeveelheid is ongeveer 5% van het brandstofverbruik en wordt door de elektronische apparatuur nauwkeurig berekend.
  • AdBlue® is geen gevaarlijke stof en is ingedeeld in de laagste water gevarenklasse (Duitse klasse W.G.K. 1). AdBlue® is corrosief t.o.v. bepaalde materialen en heeft een kristallisatiepunt van -11ºC.

Euro IV, V & VI motoren

Alle Europese vrachtwagenfabrikanten zijn het in de herfst van 2001 eens geworden over de invoering van de SCR uitlaatgasnabehandeling en hiervoor AdBlue® als reductiemiddel te zullen gaan inzetten. De nieuwe NOx-emissielimieten zijn Europees vastgelegd in de zogenaamde Euro IV en Euro V norm.

De ingangsdata van genoemde normeringen zijn resp. oktober 2006 en oktober 2009.

SCR-katalysator

Bij de SCR-technologie wordt een additief (AdBlue®) ingespoten in de uitlaatgassen voordat deze door een SCR-katalysator worden geleid. In deze katalysator worden de stikstofoxiden omgezet in het onschadelijke stikstofgas en waterdamp.
Het voordeel van de SCR-methode is dat deze geschikt is voor zowel Euro 4 als Euro 5. Bij de Euro 5-motor wordt gewoonweg meer AdBlue® ingespoten om het stikstofoxidegehalte verder te verlagen. Bij Euro 4 is de hoeveelheid AdBlue® ongeveer 4% van de dieselhoeveelheid, terwijl dit bij Euro 5 ongeveer 6% bedraagt.

Wilt u meer informatie omtrent toepassingen voor u neem dan gerust vrijblijvend met ons contact op. Wij zijn u graag van dienst.

Verwante onderwerpen:

TRAXX Diesel
Smeermiddelen
Dieselolie
Petroleum
Aspen alkylaatbenzine

Bestel ook online

onze kwaliteitsproducten
tegen uiterst scherpe prijzen
in één van onze webshops!

Brandstoftanks actie

Op dit moment hebben wij een actie voor brandstof- tanks.
Klik hier >